Geschiedenis Maria Johanna

Aan de Nieuwendijk 20 te Noordeloos is lange tijd een boerenbedrijf geweest. De boerderij is in de jaren dertig gebouwd als onderdeel van het landgoed ‘De Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland’. Het landgoed, inclusief karakterstiek kasteeltje,  kwam in 1892 in het bezit van de roemruchte Rotterdamse reder Antony van Hoboken.

Het in verval geraakte kasteetjle is in 1968 helaas gesloopt.

De grachten en de landerijen zijn nog steeds te bewonderen.

De reder Antony Van Hoboken had het landgoed in zijn geheel overgenomen van de familie Van Dam. De familie Van Dam schonk omtrent 1850 het huidige kerkorgel aan de Hervormde kerk in Noordeloos. Na het overlijden van Antony van Hoboken ging het eigendom van het landgoed over naar zijn dochter Maria Johanna Veder- van Hoboken. Zij voelde zich nauw verbonden met de inwoners van Noordeloos. Dit uitte zich in de vele schenkingen aan met name het verenigingsleven. Zo schonk zij de gemeente na de oorlog een nieuwe kerkklok en gaf ze de fanfare ‘De Volharding’ een muziektent cadeau. De boerderij aan de Nieuwendijk 20 is naar haar vernoemd, de Maria Johanna Hoeve.

Kort na de Tweede Wereldoorlog is de familie Kool vanuit Zwijndrecht op de boerderij komen wonen. Hun boerderij in Zwijdrecht was in 1945 afgebrand door een vuurbom, afkomstig van een vluchtend Engels legervliegtuig.  In Noordeloos pachtte fam. Kool hun boerderij van mevrouw Maria Johanna Veder van Hoboken. De boerderij is in 1968 in eigendom gekomen van familie In 1976 is de boerderij door Gijs Kool en Janneke Kool-Eijkelenboom uitgebreid met een ligboxenstal. In 2002 is het bedrijf gestopt met de melkveehouderij. Daarna is het bedrijf doorgegaan als opfok bedrijf. Sinds 2004 zijn ook deze agrarische activiteiten beëindigd.

Na een periode van berusting heeft familie Kool nieuwe plannen gemaakt om de boerderij tot nut te laten zijn. De ligboxen stal voor het melkvee is in 2007 verbouwd tot de huidige verblijfsaccommodatie. De eerste gasten waren direct enhousiast! De gasten en familie Kool wilde meer activiteiten. Daarom volgde in 2014 grote uitbreidingen. Namelijk de bouw van de brasserie in de voormalige wagenloods én de aanleg van de 9par3 golfbaan in het achterliggende weiland. Inmiddels woont de 5e generatie Kool op de voormalige boerderij en ontvangen we dagelijks ca. 100 gasten.

U bent van harte welkom op de Maria Johanna Hoeve, waar het landgoed nog altijd schoonheid en gastvrijheid uitstraalt.

Zoals het  ooit was….